Het probleem

Winkeliers willen ondernemen, verkopen en klaarstaan voor hun klanten. Helaas is de realiteit dat een deel van de klanten bij de kassa niet afrekent. In Nederland gebeurt dat jaarlijks 1,1 miljoen keer. Dat zijn 3000 winkeldiefstallen per dag! Winkeliers zitten niet stil. Detectiepoortjes, alarmlabels, camera’s en trainingen van winkelpersoneel zijn helaas noodzakelijk. Ondanks deze investeringen komen er ‘slechts’ 110 winkeldiefstallen per dag aan het licht.

Doordat winkeliers en personeel goed opletten in de winkel worden winkeldieven betrapt. En dan? Door de winkeldief aan te houden en de politie in te schakelen is de ondernemer veel tijd kwijt met de afhandeling van de diefstal. Die tijd kan niet in de winkel worden besteed. Het gevolg is dat de winkelier extra financiële schade ondervindt als hij optreedt tegen winkeldiefstal. De winkeldief is volgens de wet verplicht schade te vergoeden die hij veroorzaakt. De aanpak Winkeldieven Betalen neemt de ondernemer alle zorgen uit handen en verhaalt deze kosten op de winkeldief.


De aanpak

De aanpak Winkeldieven Betalen helpt winkeliers om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vastgesteld is dat er bij winkeldiefstal gemiddeld €181,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de winkelier kwijt is aan het waarnemen, aanhouden en afdoen van de winkeldiefstal. Deze schade verhaalt SODA als uitvoerder van de aanpak, namens de winkelier op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer er ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan onverkoopbare artikelen of beschadigingen in de winkel. 
De winkeldief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Resultaten

Inmiddels zijn meer dan tienduizend bedrijven aangesloten bij de aanpak. Jaarlijks maakt SODA vele tonnen aan euro’s over aan benadeelden van strafbare feiten. Het effect van de aanpak is duidelijk merkbaar. Deelnemende bedrijven worden minder vaak geconfronteerd met diefstal. Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs aangetoond dat de aanpak bij deelnemers van de aanpak een significante invloed heeft op recidive. Winkeldieven die geconfronteerd worden met de aanpak vallen minder vaak in herhaling!

Schadeberekening

Handeling Tijd in minuten Tarief in euro's Bedrag in euro's
Observeren, aanspreken en aanhouden van de verdachte 15 87,50 21,88
Ophouden van de verdachte en alarmeren van de politie 30 87,50 43,75
Assisteren bij het ophouden door een winkelmedewerker 30 56,50 28,25
Overdragen van de verdachte aan de politie 15 87,50 21,88
Diverse communicatie en administratie 15 87,50 21,88
Administratie, afhandeling en verhaal van de schade 30 87,50 43,75
Subtotaal 181,38
Afronden 181,-

Werkwijze

3-STAPPEN OM UW SCHADE TE VERHALEN

1. Aanhouden en politie bellen
Na ontdekken van winkeldiefstal spreekt u de winkeldief aan. U vertelt de winkeldief dat deze is aangehouden en breng de winkeldief bij voorkeur naar een kantoortje. Daar belt u de politie. 0900 8844 of 1-1-2.

In het geval van een agressieve winkeldief belt u altijd 1-1-2.

2. Aangifte
In afwachting van de politie vult u het aangifteformulier in.
De politie vult deze aangifte na aankomst verder in. Om de winkeldief te informeren over de afhandeling van de winkeldiefstal kunt u deze een flyer "u bent aangehouden wat nu" meegeven. In deze folder staat uitgelegd dat de winkeldief aansprakelijk wordt gesteld voor de schade.

3. Overdragen
U draagt de winkeldief over aan de politie en u doet ter plekke aangifte.

Hierna bent u klaar. SODA ontvangt van de politie automatisch de gegevens van de winkeldief en verzorgt de incasso. Na ontvangst van de schadevergoeding maakt SODA €133,- exclusief €8,33 verrekenbare BTW aan u over.

4. Extra schade
Als er ook andere schade is ontstaan, bijvoorbeeld beschadiging van artikelen, geeft u dit binnen 1 week door op www.winkeldievenbetalen.nl/schade-melden

 

Kosten

De aanpak Winkeldieven Betalen is gratis. Er worden geen vaste kosten gerekend. Alleen na succesvolle incasso wordt een deel ingehouden door SODA.

Kosten (exclusief BTW)
Bemoeienis SODA 39,67
Inhouding directe schade 15%